Bugetul național (public) alocat pentru sănătate nu se regăsește doar la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate sau în bugetul Ministerului Sănătății ci și în bugetele altor ministere sau în bugetele locale.

Pentru a avea o imagine completă asupra banilor alocați sănătății, trebuie să ne uităm în trei surse de finanțare:

  • FNUASS – Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, gestionat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate
  • Bugetul de stat – aici sunt alocate de asemenea sume pentru sănătate, atât prin bugetul Ministerului Sănătății, cât și prin bugetele altor ministere
  • Bugetele locale – de la momentul descentralizării parțiale a sistemului sanitar există unele servicii medicale care primesc finanțare din bugetele locale

Datele de mai sus prezintă imaginea globală a sumelor alocate pentru sănătate și destinația lor.